Like a Boss

Nová globální strategie

30-60 MINUT
10–200 LIDÍ

Vytvoření, prezentace a aplikace nové globální strategie je vrcholné číslo vysokého managementu. Strategický plán by měl určit dlouhodobé směřování firmy a cíle na mezinárodním trhu.

Firma, která chce uspět na světové úrovni, musí mít jasně stanovený směr, kterým chce jít, vědět, kde se aktuálně nachází a co musí udělat pro to, aby se dostala do cíle. Vytvořením globální strategie určujete dlouhodobý koncept chování celé firmy. Sebemenší chyba může být fatální. Naopak správně zvolená strategie přinese společnosti komerční úspěch.

Určuje základní parametry podnikání celé společnosti, předmět podnikání, priority, pravidla i cílovou skupinu zákazníků.
Musí vycházet z reálných zdrojů a schopností firmy.
Cílí do vzdálené budoucnosti, rozebírá všechny dopady na fungování firmy v řádech let.
Musí přesně určit zajištění nových zdrojů potřebných pro realizaci cílů.
Měla by určit specifickou konkurenční výhodu, na které bude firma stavět.
Je určena nejen úzkému vedení firmy, ale i zaměstnancům, kterým by měla dát pocit jistoty a stability, i zákazníkům, kteří by měli vědět, co mohou od firmy očekávat.
Je živým dokumentem. Musí počítat s různými variantami vývoje nebo umožnit svoji úpravu podle aktuálního stavu na trhu nebo uvnitř firmy.

Strategické řízení je klíčová manažerská aktivita. Jak zajistit, aby firma stála na pevných pilířích, a ne na vratkých nožičkách?
 1. Stanovte si reálné cíle
  Ideální koncept správného strategického řízení firmy neexistuje. Vždycky je třeba vycházet z podmínek konkrétní společnosti, jejího vnitřního fungování i vnějšího prostředí na trhu a vztahu k zákazníkům.
  Cíle rozhodně nepřepalte, může to vypadat sebevědomě a efektně, ale přehnané cíle byste museli brzy revidovat. A to rozhodně nebudí důvěru ve vaše schopnosti a v celou firmu.
  Zjistěte si, jestli máte vůbec šanci uspět mimo svůj region. Jestli máte dostatečnou kapacitu ve výrobě, logistice... Nebo budete muset rozšiřovat a přibírat lidi? Nepoloží vás taková vstupní investice? Bude na trhu dostatek kvalifikovaných lidí?
  Správná strategie rozebírá dopodrobna i vnitřní uspořádání ve firmě. Manažerům ukáže, kde jsou rezervy a kde je třeba přidat. Nová strategie by měla vycházet z předchozích zkušeností, ukázat, proč dřívější projekty uspěly či neuspěly.
  K posouzení vnějších a vnitřních vlivů vám poslouží základní strategický nástroj – SWOT analýza. Ta by měla poskytnout rozbor vnitřního prostředí (aktuálního stavu ve firmě) i toho vnějšího (situace na trhu, stav a úroveň dodavatelů, specifika v daném regionu). S analýzou vnitřních silných a slabých stránek firmy a příležitostí a hrozeb zvenku budete moci lépe formulovat své cíle.
 2. Detailně rozeberte konkurenci
  Je opravdu dobrý nápad vstoupit na nový trh, který už je obsazený? Máte v rukávu inovaci nebo jinou výhodu, která stávající konkurenci položí? Jsou na daném trhu etablovaní velcí hráči, kteří se jen tak nevzdají? Máte dostatek zdrojů, abyste zvládli dlouhodobý souboj o zákazníky? To všechno jsou zásadní kritéria, podle kterých byste měli stanovit své cíle.

  „Pokud nemáte konkurenční výhodu, nekonkurujte.“ Jack Welsh, nejdéle sloužící CEO General Electric

  Bez podrobného průzkumu trhu rozhodně žádnou pořádnou strategii nesestavíte.
  Samotný proces přípravy nové strategie by měl manažerům detailně rozkrýt, kdo je jejich konkurence a jak se na trhu chová.
 3. Poznejte své zákazníky
  Stejně jako potřebujete znát konkurenci na nových trzích, potřebujete vědět, kdo bude váš zákazník. Klíčovou součástí globální strategie je detailní plán, jak a čím na něj zapůsobíte. Globální strategie je nejen nástrojem pro samotnou firmu, ale měla by být určena i zákazníkům. Ti z ní musí jasně pochopit, co od vás mohou očekávat.
  Určete si klíčové zákazníky a na ty se soustřeďte, ideálně by se z nich měli stát vaši věrní partneři.

  „Spokojený zákazník je nejlepší obchodní strategie ze všech.“ Michael LeBoeuf, publicista, profesor, konzultant

  Počítejte s tím, že každý region má svá specifika. Thomas Friedman ve své proslulé knize World Is Flat prosazuje globální přístup a tvrdí, že je třeba brát svět jako jednu entitu. Další experti ale doporučují globální strategii rozdělit na regionální kapitoly a správně identifikovat a využít rozdíly mezi jednotlivými státy. Vyhodnoťte si, jaký přístup si zvolíte, i podle toho, jak vzdálené jsou kultury a trhy, na které míříte.
  Porozumění zákazníkům vám každopádně může poskytnout další konkurenční výhodu. Zároveň se nebojte držet své vize, pokud jste přesvědčení, že máte něco, co zákazník bude za každou cenu chtít. Předvídání je stejně důležité jako monitoring současných návyků. Když společnost Apple přišla s iPhonem, nemohla se opřít o žádnou zkušenost se smartphony, ale držela se vize, že přichází s něčím, co bude chtít každý. Tahle vize vyšla dokonale.
 4. Nebuďte krátkozrací
  Strategické řízení vychází z dlouhodobých předpovědí vývoje, pomáhá firmě identifikovat budoucí problémy a příležitosti. V rozdílných odvětvích jsou rozdílné podmínky, musíte sledovat současnou situaci i možný příští vývoj. Špatná interpretace možných bodů zvratu může být nebezpečná. Musíte brát v potaz možné změny ekonomické a politické situace.

  „Pro správnou strategii je důležité vnímat vzdálené věci, jako by byly blízko, a od blízkých věcí si zachovat dostatečný odstup.“ Mijamoto Musaši, legendární japonský samuraj

  Jako časový horizont může sloužit i délka splatnosti případných investičních úvěrů. Malé a střední podniky by si měly definovat strategii v krátkodobém nebo střednědobém horizontu, doporučený limit je maximálně 5 let dopředu. Získáte tím pružnost, což může být výhoda proti velkým korporacím.
  Sotva při tvorbě strategie zohledníte všechny možné ekonomické a politické scénáře, je tak třeba počítat s průběžnou úpravou cílů podle aktuálního vývoje.

  Video: Takhle popisoval Steve Jobs marketingovou strategii své společnosti NeXT v roce 1991.

 5. Vyberte správný tým a rozdělte odpovědnost
  Aby strategie splnila svůj účel, musí být firemní cíle správně rozděleny mezi jednotlivé týmy a složky podniku. Za každý úkol a každou změnu by měl být někdo odpovědný. Rozdělte odpovědnost mezi nejužší spolupracovníky, kteří pak delegují úkoly svým týmům. Úzké vedení firmy by se mělo podílet na vzniku strategie a znát ji do detailů, nebojte se dát prostor vizionářům, ale tým namixujte tak, aby vizionáři a snílci měli opozici v realistech.
  Po dokončení strategie by měli lídři jasně rozumět svým úkolům a být motivován a hodnoceni podle jejich plnění.
  Globální strategie celé firmy je zároveň návodem pro další dílčí strategie – marketingové, obchodní, výrobní, finanční, personální, informační. Ty by měly vypracovat jednotlivé týmy.
  Správně nastavené strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu a efektivitu managementu a pomáhá zlepšovat komunikaci uvnitř podniku, koordinaci projektů i motivaci pracovníků.
 6. Buďte konkrétní
  Prohlášení typu „chceme být jedničkou na trhu“ nebo „budeme největším poskytovatelem služeb“ nejsou strategie. Ta by neměla být soupisem přání a představ vedení, ale jasně a konkrétně ukázat, kam firma směřuje a jak se chce rozvíjet. Cíle musí být konkrétní, jasně definované, měřitelné, termínované a musí být uvedeno, kdo za ně odpovídá.
  Pokud bude strategie správně formulována, bude se vám i lépe prosazovat a kontrolovat její dodržování.
 7. Správně prezentujte
  Pro úspěch strategie je rozhodující, aby byla smysluplně a srozumitelně představena všem, kdo se budou podílet na jejím naplnění. Stejně tak by měla být prezentována všem akcionářům a investorům.
  Udělejte z takové prezentace show, je to přece vrchol manažerské práce. Využijte moderní prezentační technologie, propojte své zahraniční pobočky, partnery a investory prostřednictvím videokonference. Součástí takového představení by měl být i výstup pro zákazníky a partnery – klidně využijte média. Uspořádejte tiskovou konferenci, na které zkusíte ohromit. Inspirujte se například tady nebo tady.
 8. Nezapomeňte na zaměstnance
  Zaměstnanci jsou spokojení, když je jejich práce smysluplná a má nějaký účel. Firemní strategii by proto rozhodně měli znát. Správná strategie může zvýšit jejich loajalitu, produktivitu i kreativitu.

  „Výsledkem špatné komunikace je ztráta spojení mezi strategií a jejím naplňováním.“ - Chuck Martin, bývalý viceprezident IBM

  Lidé pracují lépe a dokážou více, jestliže věří tomu, co dělají, a důvěřují směru, kterým jdou. Naopak nejistota a nedostatek důvěry vyvolávají napětí a rezignaci.
  Pokud se někdo z důležitých účastníků nemůže zúčastnit prezentace osobně nebo zaměstnanci pracují na různých místech republiky, můžete jim strategii představit online pomocí videokonference. „Jako lidé potřebujeme být při komunikaci tváří v tvář, je to zakódované v našem mozku. Když nemůžeme být v jedné místnosti, potřebujeme vysoce kvalitní audio a video propojení jako zprostředkovatele. A zdůrazňuji vysoce kvalitní, protože pokud svého partnera uvidíte jako roztrhaný obraz se šesti snímky za sekundu, váš mozek to nebude považovat za osobní setkání,“ říká Rowan Trollope, senior vice president a generální manažer pro IoT a aplikace ve společnosti Cisco.
Rada experta
Jak správně představit firemní strategii?

A) Tohle se přece vždycky dělá e-mailem. Náš CEO v něm vše vysvětlí, většina kolegů si jej přečte a alespoň někteří vše pochopí.

B) Tohle se přece vždycky dělá tak, že se všichni sjedeme na jednom místě. Pronajme se sál, udělá se celofiremní sraz. Sice to musíme plánovat hodně dlouho dopředu a samotný výjezd nás stojí spoustu času a peněz, ale většinou se skoro všichni zúčastní, popije se, provoz firmy to na několik dní zastaví, ale to nevadí.

C) Na tohle je přece nejlepší teleprezence. Pro nejlepší zážitek například prostřednictvím kombinace Cisco TelePresence IX5000 a Cisco WebEx. Nikdo nemusí nikam cestovat, připojí se všichni, ať už jsou kdekoliv, a srozumitelnost sdělení si prakticky v ničem nezadá s fyzickou prezentací. Navíc to všechno můžeme jednoduše nahrát i těm, kteří se nemohli zúčastnit, nebo pro ty z nás, co si takové zásadní sdělení raději poslechnou dvakrát.

Tak kterou variantu zvolíte?

Jan Račanský
odborník na digitalizaci spolupráce, ANECT
anect cisco
Mám dotaz